Ga naar Store
Haal je noodverlichting

Van 1 mei tot
31 juli 2021

Sluit nu uw autoverzekering af en wij bezorgen u deze Goodyear noodverlichting*, het nieuwe signaleringssysteem goedgekeurd door de DGT. U kunt uw positie aangeven zonder dat u uit uw voertuig hoeft te stappen.
OVEREENKOMSTVERZEKERING
Zichtbare zekerheid Zolang de jaarlijkse netto premie maar gelijk is aan of groter is dan € 350, -. Geldig voor de eerste 8.000 afgesloten polissen.  
close-koppeling