Wie is de verzekeringnemer?

Wie is de verzekeringnemer?

De in Spanje geldende wetgeving verplicht Spanjaarden om bepaalde verzekeringen af ​​te sluiten, zoals het geval is bij een verplichte autoverzekering of een aan de hypotheek gekoppelde woningverzekering. De wereld en de terminologie van verzekeringen is echter zeer complex. Daarom is het essentieel om duidelijk te zijn over bepaalde sleutelbegrippen voordat ...

Wat is een bouwkundige aansprakelijkheidsverzekering?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor werk, tienjarige verzekering en alle bouwrisico's

Het bouwen van een gebouw, hoewel het meestal grote voordelen met zich meebrengt, brengt ook aanzienlijke risico's met zich mee. Ongetwijfeld is de bouw een activiteit waaruit relatief gemakkelijk ongevallen en claims kunnen ontstaan ​​die een derde partij kunnen treffen. Daarom hebben de overgrote meerderheid van de bouwbedrijven een verzekering nodig ...

Kan de begunstigde van een levensverzekering worden gewijzigd?

Kan de begunstigde van een levensverzekering worden gewijzigd?

Het is heel gebruikelijk dat volwassenen tussen 35 en 40 jaar oud, vooral degenen die gezinsleden hebben, overwegen om een ​​levensverzekering af te sluiten. Op deze manier zullen degenen die van levensverzekering willen veranderen, financiële middelen hebben om het hoofd te bieden aan het overlijden of de totale en blijvende invaliditeit van ...