Wanneer het verplicht is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten

Wat is het en wanneer is het verplicht een ​​professionele aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?

Als u zich toelegt op de horeca en op Tenerife werkt, moet u weten dat u voor het uitoefenen van uw professionele activiteit verplicht bent een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Dit is zo omdat, volgens ons Burgerlijk Wetboek, elke persoon die bij de ontwikkeling van een activiteit schade toebrengt aan een derde partij verplicht is ...