Levensverzekeringen voor zelfstandigen

Procedures voor het innen van vergoedingen voor Absolute Permanente Invaliditeit

Hoe kan men een levensverzekering voor Absolute Permanente Invaliditeit innen?
Als u de absolute blijvende invaliditeit van de houder en / of de begunstigde van de polis aangeeft, moet u eerst en zo snel mogelijk de verzekeringsmaatschappij op de hoogte stellen, vergezeld van deze kennisgeving met een verklaring van invaliditeit afgegeven door het Rijksinstituut voor Sociale Zekerheid.